ทัศนาจรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของปา

ปายคืออำเภอที่ตั้งอยู่ภายในแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีความเก่ามานาน ในสมัยก่อนเป็นเมืองเชียงใหม่จะเป็นใจกลาง หลังจากนั้น อำเภอปายได้ร้างไปแล้ว เนื่องจากเมืองปายได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูให้เป็นหมู่บ้านและได้มีการก้าวหน้ามาเป็น อำเภอปาย   ซึ่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างปาย จำนวนมากจะมีชาวบ้านหลากหลายกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวปายในอำเภอปายนั้น มีมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกันมาพักพิง และจำนวนมากแล้วนำท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวปายจะนิยมไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง  ก็เพราะว่าเป็นสถานที่ ที่ยังอนุลักษณ์ภาษาแต่ละภาษาอยู่ ประชาชนที่มาอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้ล้วนแล้วไม่ใช่คนไทยเลย แต่ถ้าว่าพวกเขาได้มีการสร้างตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ แต่ว่าในสมัยก่อนๆเขาจะมีการเรียกอำเภอปายว่า บ้านดอน ก็เพราะว่า จะตั้งอยู่บนดอนจะมีแต่ต้นไม้โอบล้อม มีแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่ 2 สาย แม่น้ำปายพร้อมกับแม่น้ำเมือง สมัยปัจจุบันอำเภอปายเป็นสถานที่เที่ยวที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ที่เที่ยวที่อื่นเลย ส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่ปายนี้ จะชอบกับธรรมชาติ พร้อมทั้งชนเผาต่างๆที่ได้เข้ามาอาศัยที่แห่งนี้   ซึ่งในส่วนของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ปายนั้น สำหรับผู้เดินทางบางคนอาจยังไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้จึงคงทำให้ดูงงพร้อมกับสับสน แต่มนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของปายกลับเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง อย่างในส่วนของเรื่องชนเผาแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีจารีตประเพณีที่แตกต่าง และมีการดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์จนกลายเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยเชียว