Awaji Yumebutai ถือว่าเป็นสถาปัตย์ที่ได้มีความซับซ้อนของทางด้านอาหาร ประกอบไปด้วย ศูนย์จัดงานประชุม ที่โรงแรม และได้เป็นอนุสาวรีย์ประจำเมือง ที่มีการตั้งอยู่บนเกาะที่มีชื่อเดียวกัน จังหวัดเฮียวโงะ ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการดีไซน์ความซับซ้อนและเป็นโมเดิร์นนี้กันเลย มีการดีไซน์ด้วยสถาปนิกของญี่ปุ่น มีการสร้างชิ้นงานสถาปัตยกรรมได้อย่างมีความสวยงามและกว้างใหญ่ เพราะความพิเศษในการปลูกสร้างนี้ คือ เนินคอนกรีตขั้นบันได ซึ่งจะสามารถทำการปลูกต้นไม้ได้ กลาเป็นที่รู้จักและมีชื่อว่า Hyakudanen หรือเรียกว่าสาวร้อยก้าว

 

ซึ่งคือสวนที่มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนได้มีการท่องเที่ยว Awaji Yumebutai เพื่อเป็นการดูดอกไม้หลากหลายสีสัน ในจำนวน100 ตาราง ดอกไม้จะเต็มไปด้วยหลากหลายสี และมีพันธุ์ขึ้นตามช่วงฤดูกาบ โดยจะมีดอกไม้ที่มีการถูกปลูกและเปลี่ยนไปตาม 4 ฤดู เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะแสดงถึงความสงบ และมีการไว้อาลัยผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่ก็ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เช่นกัน ที่เต็มไปดอกไม้หลายสี จนทำให้กลายเป็นจุดเด่นกันเลยก็ว่าได้ หากคุณเองต้องการจะทำการเดินทางมาดูดอกไม้ ก็จะสามารถเดินทางกันมาได้เลย และเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ เช่นกัน

 

เพราะฉะนั้น Awaji Yumebutai จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ติดตาม และชื่นชอบไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์กันเลย จนกลายเป็นจุดเด่นขอองพื้นที่แห่งนี้ แถมยังเป็นเหตุให้ผู้เดินทางแต่ละคนเมื่อได้มีการสัญจรมารับชม ต่างก็มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง