เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทางหน่วยงามที่ได้มีการศึกษาความบริบูรณ์ของแนวปะการัง ของทางมหาวิทยาลัยเจมส์คุก ภายในประเทศออสเตรเลีย ได้มีการชี้ว่า อุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นในปีนี้  ได้มีการส่งผลให้มีการเกิดภาวะปะการังฟอกขาวครั้งร้ายแรงกันเลย ในทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกรทแบร์ริเออร์รีฟ เป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลย เป็นเหตุให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

 
นับได้ว่าเกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) เป็นสถานที่มีความงาม ที่มีปะการังเต็มไปหมด จนทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนชื่นชอบกับปะการังนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นปะการรังที่ใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย แต่ในขณะนี้แนวปะการังทางตอนเหนือตายไปหมดแล้ว 67 เปอร์เซ็นต์ ภายในส่วนปะการังตอนกลางตายไป 6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันทางตอนใต้อยู่ในภาพที่ดีสมบูรณ์ โดยในส่วนที่มีผลกระทบที่มีความรุนแรงที่สุด ที่มีความยาวถึง 700 กิโลเมตรกันเลย ทำให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของผู้ที่ชื่นชอบปะการัง เพราะเช่นนั้นทางศาสตราจารย์เอร์รี ฮิวจ์  ที่เป็นหัวหน้าคระนักวิจัยที่ทำการศึกษาแบบเบื้องต้น ในช่วงแรกของปะการังที่ตายในภาวะความเครียดจากอาการร้อนนั่นเอง ทำให้ตกเป็นจุดสนใจกันเลยก็ว่าได้
 
เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)
เพราะเช่นนั้น เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) ที่เคยเกิดภายในภาวะฟอกขาวมาแล้วกันสองครั้ง แต่ก็เกิดขึ้นในปีที่นับได้ว่ามีความร้ายแรงที่สุดทางประวัตการณ์กนเลย ทำให้ใครๆก็ติดตามกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ก่อนกันเลย เกรทแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef) และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ว่าได้