เมื่อท่านมีการตรวจเช็คดวงชะตาตามหลักของการดูดวงไพ่ยิบซีแล้วพบว่า การพยากรณ์ในแต่ละครั้งย่อมมีผลให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของตัวเองที่เป็นอยู่ เหมือนกับคำพยากรณ์ที่ได้มานั้น เห็นกับตาว่าชีวิตของตนเองที่เป็นอยู่มีลักษณะเป็นยังไง ก็ย่อมที่จะทำให้เกิดความเชื่อพร้อมทั้งความศรัทธามากเพิ่มขึ้น

 
ดูดวงไพ่ยิบซี
โดยที่ท่านเองจะหันมาชื่นชอบ และติดตามอาศัยการดูดวงไพ่ยิบซีหรือว่าเช็คดวงตามคำทำนายเป็นหลัก และนำสิ่งที่ได้รับรู้มาเป็นต้นเหตุ หรือเป็นบ่อเกิดแห่งการดำรงชีวิตด้วยความระมัดระวัง และเชื่อฟังพร้อมกับทำสิ่งอย่างตามความเชื่อจากคำทำนายในการดูดวงวันนั้นอย่างมากที่สุด พร้อมกับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไป ใช่ว่าการเช็คดวงหรือว่าดูดวงวันนี้จะมีกระแสความชื่นชอบที่ลดน้อยถอยลง เมื่อผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับการเช็คดวงและดูดวงอยู่เป็นประจำ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความรู้พร้อมกับความเข้าใจ ทางด้านการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันพร้อมทั้งในอนาคตนั่นเอง ส่วนผลประโยชน์ที่เราทุกคนจะได้รับจากการดูดวงไพ่ยิบซี อาจต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตามเกณฑ์ความเชื่อพร้อมกับความศรัทธาในแต่ละบุคคลโดยตรง ซึ่งตามหลักของความเชื่อพร้อมกับความศรัทธา ในการไล่ตามเช็คดวงพร้อมกับดูดวงวันนี้ของบุคคลโดยทั่วไป ค่อนข้างอาศัยความลองถูกลองผิด
 
โดยเฉพาะการดูดวงไพ่ยิบซี กลับมีข้อยืนยันปรากฏให้เห็นชัดเจน ว่าการตรวจเช็คโชคชะตาราศี กลับมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในสมัยยุคเก่าก่อนกันเลยทีเดียว แต่ใจความสำคัญคือ แบบของการดูดวงหรือว่าการเช็คโชคชะตาราศีที่ว่านี้ กลับปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย