Ksar Ouled Soltane เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดอีกแห่งหนึ่งกันเลย ที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศตูนีเซีย คือการป้องปราการที่มีขนาดใหญ่จะมีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 15 วัสดุหลักภายในการสร้างใช้อิฐ พร้อมกับมีโคลนในการก่อตัว ที่เป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมที่เรียกได้ว่า Ksar มีการกระจายออกไปเต็มลานสนามกันเลย  จะมีลักษณะเฉพาะของหน้าต่างทรงโค้งที่มีการกระจายอยู่ไปเต็มอาคาร พร้อมทั้งมีการคาดว่าป้อมแห่งนี้จะมีการตั้งแหล่งกักเก็บเสบียงอาหารของกลุ่มคนแอฟริกันโบราณกันเลย

 
นับได้ว่าKsar Ouled Soltane เป็นโบราณสถานที่มีการก่อสร้างในรูปแบบดั้งเดิม และมีช่องหน้าต่างสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้มากมายกันเช่นกัน ในช่วงศตวรรษทที่ 19 ทางชาวบ้านได้มีการขยายป้อมให้มีความยิ่งใหญ่และสูงขึ้น ทำให้จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้มากยิ่งขึ้น และตึกทั้งสองจะสามารถทำการเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งภายในการเข้าไปบริเวณป้อมจะต้องมีการใช้บันไดที่สูงเข้าไปทางประตูเดียว ในหลากหลายศตวรรษได้มีการผ่านไปทางป้อมปราการดังกล่าว  ทำให้พื้นที่แหล่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าเกาะติดกันเลย นอกจากนี้แล้ว Ksar Ouled Soltaneได้ถูกใช้ให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ในเรื่อง Star Wars จนเป็นเหตุให้กกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยมกันไปเลยก็ว่าได้
 
Ksar Ouled Soltane
เพราะฉะนั้น Ksar Ouled Soltane  จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ พร้อมกับน่าจับตามองกันมากที่สุด เป็นเหตุให้กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรพลาดกับการไล่ตามกันเลย และนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตภายในประเทศนี้กันเลย  จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญสำหรับภายในประเทศนี้กันเลย