ในส่วนของแง่มุมที่เกิดขึ้นของคนในประเทศไทยนั้น เรากลับเกิดข้อคิดเห็นที่ว่า สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่จำนวนมาก มักจะเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมายด้วยกันแล้วเหมือนจังหวัดหรือพื้นที่แห่งนั้น เป็นที่รู้จักและมักจะมีผู้เดินทางเดินทางกันไปเข้าเที่ยวชมกันอย่างกว้างขวาง เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ใคร ๆ ต่างก็ได้ทำความรู้จักกันอย่างถ้วนหน้า ถึงแม้จะส่งผลประโยชน์ตอนที่ต้องการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ได้อย่างง่าย ๆ ก็ตาม แต่บางขณะการปูพื้นที่เพื่อที่จะทำสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดใหม่นี้ ยังคงไม่มีระดับการกระจายอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่อให้เห็นถึงระดับของงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ทางด้านเศรษฐกิจภายในรูปแบบต่าง ๆ นั่นเองละคะ
 
สถานที่ท่องเที่ยว
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ภายในเมืองไทยนั้น ถือได้ว่าในสมัยนี้มีอยู่หลากหลายแห่งด้วยกันเลยเชียว และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ตามพื้นที่หรือภายในเขตจังหวัดมากมาย นั้น อาจจะทำให้นักเดินทางที่เกิดความสนใจ ไปกับการท่องเที่ยวภายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เกิดความประทับใจกับการเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ บ้าง ซึ่งภายในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่นี้ มักจะเกิดขึ้นเป็นปริมาณมากที่พัทยา เนื่องจากพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังคงมีผู้เดินทางส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มุ่งหน้าและสนใจไปกับการสัญจรท่องเที่ยวที่พัทยาโดยตรง หรือกระทั่งในส่วนของเนื้อที่ภายในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยนั้น หากเป็นพื้นที่ที่มีความพอเหมาะ จนสามารถสร้างสรรค์ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ได้ เพียงช่วงเวลาไม่นานก็จะมีสถานที่เที่ยวเปิดใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่