จังหวัดนครศรีธรรมราชถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้ามาเรื่อย ๆ ในหลากหลายยุคสมัย หลากหลายสมัย ทำให้เมืองนครศรีธรรมราชของไทย ประกอบด้วยแหล่งสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงรักษาธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีความพรั่งพร้อม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอีกหลากหลายสถานที่ ที่เป็นที่เป็นหน้าเป็นตาและมีความสำคัญยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ในสมัยเก่าเป็นอย่างมาก ทำให้มีมูลค่าและคุณค่าสำหรับชาวไทย อย่างเราทุกคน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นชื่อลือชามาเนิ่นนานตราบเท่าจนถึงเวลานี้
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
และหากจะให้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ อาจต้องกล่าวไปถึงเกาะต่าง ๆ ที่มีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชโดยมาก ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่อย่างมากมาย ทำให้พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวที่เมืองนครศรีธรรมราช เหมือนเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติเสียส่วนมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านชายหาด หมู่เกาะ หรือแม้กระทั่งธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น เพราะนอกจากนี้ยังคงมีสถานที่เที่ยวในรูปแบบการศึกษาวัฒนธรรมและขนบประเพณีเกี่ยวกับหนังตะลุง ให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เชยชมความเป็นคนดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชที่ทำให้นักเดินทางเกิดความสนใจ และพากันเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเป็นจำนวนมากอย่างขนานใหญ่ ตลอดจนกระทั่งเกิดความภาคภูมิใจในการท่องเที่ยวในครั้งนั้นได้อย่างมากนั่นเอง