มองโกเลีย แหล่งรวบรวมทความทรงจำภายในทางสายไหมของทุ่งกว้าง

สำหรับเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางทางด้านการค้าเพียงแค่นั้น ก็ยังเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างประเทศจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเหมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ ที่มีกลุ่มคนต่างชาติ และต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างประเพณีนิยมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีความสามัคคีปรองดอง ซึ่งการไว้ใจเชื่อใจระหว่างกัน พร้อมทั้งการสร้างประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้ตกเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของเส้นทางสายไหม

 
นับได้ว่าชาว มองโกเลีย เป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก พร้อมกับตะวันตก ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด พร้อมกับมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางและทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของเมืองจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตนเอง ให้มาพร้อมกับประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง แถบเศรษฐกิจทางสายไหม นั้นก็จะนำมาซึ่งความผาสุกต่อผู้คนในประเทศต่าง ๆ ได้ และตลอดจนเส้นทาง สำหรับคำว่ามองโกล จะมีความหมายว่า เปลวเพลิงที่ไม่เคยหลับใหล สำหรับในภาษาของมองโกลแบบโบราณจะหมายถึง เรียบง่าย  พร้อมกับบางครั้งก็มีผู้คนให้ความหมายว่า ชาติแห่งสรวงสวรรค์
 
มองโกเลีย
เพราะฉะนั้น มองโกเลีย ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักเดินทางแต่ละคนให้ความสนใจไปกับการเกาะติดกันเลย ทำให้ตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอย่างมากมาย มองโกเลีย จนไม่มีผู้ใดพลาดกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง
Tags: