ผังเมืองกับฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่น่าไล่ตามเป็นอย่างมาก หากคุณเองมีการสัญจรไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ก็ต้องเคยตั้งข้อสังเกต เพราะเส้นทางยานพาหนะ ในการวางแผนพื้นที่ทางสวนสาธารณะ พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างมากมาย เชื่อไหมว่าภายในการเกิดอาชญากรรม ข่มขืน การวิ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจและมีปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดจากภายในการวางผังเมืองที่ไม่ตรงกับฮวงจุ้ย ผังเมืองกับฮวงจุ้ย ทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่นกัน เมื่อทุกคนแต่ละคนล้วนแล้วมีการไล่ตามเกี่ยวฮวงจุ้ย

 
ผังเมืองกับฮวงจุ้ย
ถือได้ว่าผังเมืองกับฮวงจุ้ยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับเรื่องสภาวะทางด้านเศรษฐกิจเมืองไหนที่มีการขาดพื้นที่ว่างเปล่า แต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยแล้วมีการแสดงว่าเมืองนั้นมีพลัง ซึ่งท่านอย่างลืมว่าธุรกิจขนาดย่อมก็คือฐานรากทางด้านธุรกิจ เมื่อคนรากหญ้ามีการขาดรายรับ ก็ต้องมีการมีผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ โดยขาดการเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน พร้อมทั้งยิ่งไปกว่านี้การที่มีพื้นที่ว่าง ๆ ยังมีประโยชน์ในการใช้สอยเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่นที่จอดของรถยานพาหนะ  พื้นที่มีการแสดงสินค้าพร้อมทั้งทางด้านกิจกรรทการค้าต่าง ๆ เพราะเช่นนั้นในการวางแผนผังเมืองใดภายในตามหลักฮวงจุ้ยที่ควรจะมีพื้นที่ว่าง ซึ่งอุบัติเหตุ ที่มีปัญหาเกิดขึ้นทางด้านฮวงจุ้ยที่มีความเชื่อในการเกิดพลังหยาง หรือเรียกว่าพลังงานเคลื่อนที่ได้มากเกินไป
 
ดังนั้น ผังเมืองกับฮวงจุ้ย ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกัน จึงทำให้ใครก็ตาม ต่างก็ให้ความสำคัญภายในการดูฮวงจุ้ยกันอย่างมากมายกันเลย และนี่ก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เป็นรากฐานทางด้านการเมือง พร้อมกับปัญหาทางด้านสังคมก็ได้เกิดขึ้นน้อย  ภายในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนผังเมืองที่มีการเสริมสร้างพร้อมกับความผ่อนคลาย