ตรุษจีน เป็นอีกขนมธรรมเนียมหนึ่ง ที่ชาวจีนแต่ละคนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเช่นนั้นผู้ที่ไม่ทราบประวัตวันตรุษจีนที่แท้จริงลองมาศึกษากันดู โดยวันตรุษจีนจะเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งตรุษจีนจะเป็นวันที่มีการฉลองภายในเทศกาลใบไม้ผลิ ผู้คนส่วนมากจะมีการเริ่มซื้อของขวัญ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับอาหารกันมากมาย

 
ถือได้ว่าวันตรุจีนเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะภายในเรื่องการทำความสะอาดนั้น เป็นสิ่งที่คนจีนมักให้ความหมายเป็นอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นวันทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่กันเลย โดยจะทำความสะอาดสะอ้านตั้งแต่ชั้นบน ลงมาชั้นล่าง รวมถึงบริเวณหน้าบ้าน หลังบ้าน ซึ่งจะหมายถึงว่า เป็นการเอาสิ่งร้าย ๆ ออกไป และอีกส่วนหนึ่งการทำความสะอาดหน้าต่าง ซึ่งจะมีความหมายว่า อยู่ดีกินดี เจริญรุ่งเรือง อายุยืน เป็นต้น เพราะฉะนั้นวันตรุษจีนจึงตกเป็นวันที่มีการรอคอยกันมานาน เพราะว่าปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้ง จึงทำให้เห็นได้ว่าเป็นประเพณีที่ได้ทำการผูกมัดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้า อาหาร ซึ่งจะมีความหมายเช่นเดียวกัน สำหรับอาหารที่เหมาะกับในช่วงวันตรุษจีนทุกคนควรทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาหารที่นำมาไหว้วันตรุษจีนนั้น ประวัติวันตรุษจีนจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป จึงควรทำการเรียนรู้ประวัติวันตรุษจีนให้ได้มาก
 
วันตรุษจีน
เพราะฉะนั้นประวัติวันตรุษจีน จึงตกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน หรือว่าคนไทย ก็หันมาให้ความสำคัญกันมากเพิ่มขึ้น จนเป็นเหตุให้ทุกบ้านเรือนต่างพากันไหว้วันตรุษจีนกันมากเพิ่มขึ้น ก็เพราะว่าเชื่อว่าเป็นเสริมสร้างความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวได้มาก