ชมปฏิมากรรมที่สวยงามด้านในวัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี

สำหรับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของเมืองอุดรธานี คงต้องยกให้วัดป่าภูก้อน แห่งตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง เพราะวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยบริเวณในการสร้างวัดราวสิบห้าไร่ ที่ได้มีการติดต่อขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสมจากกรมป่าไม้ ทำให้วัดป่าภูก้อนถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามเลิศ และเป็นอารามที่มีความสำคัญอย่างมากของจังหวัดอุดรธานีโดยตรง โดยวัดป่าภูก้อนถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามที่ประกอบไปด้วยการแกะสลักของไทยเป็นอย่างมาก โดยฝีไม้ลายมือการแกะสลักลวดลาย พร้อมทั้งการสร้างงานทางด้านศิลปะในสไตล์ต่าง ๆ สื่อให้เห็นความงดงามในรูปแบบไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงามเลิศตระการตาที่ใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ก็พากันเดินทางเข้ามาจับต้องความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยเฉพาะ อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวพุทธศาสนาโดยแท้ และไม่ว่าจะทัศนาจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในวิถีปฏิบัติของพระป่า เพราะท่านมีจิตความศรัทธาที่จะทำนุบำรุงพระศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างงดงาม และนี่ก็คือวัดวาแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเอง
 

 ข้อมูลจาก : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/286866/

Tags: