ความเป็นที่ดึงดูดภายในสถานที่ท่องเที่ยวลำปางใหญ่น้อย ประกอบไปด้วยความเป็นเมืองไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีนิยม หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในจังหวัดลำปาง ก็ยังคงเป็นจุดโดดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างของไทยเรา สามารถนำไปประยุกต์หรือเป็นข้อคิดสำหรับการใช้ชีวิตในเบื้องหน้าได้อีกเหมือนกัน และถึงแม้ในครั้งเก่าก่อนสมัยอดีต ลำปางจะเป็นแค่จังหวัดผ่านที่ทำให้กลุ่มคนได้มาพบเจอ แต่สำหรับในปัจจุบันเมืองลำปาง จะเป็นแดนดินแห่งความมั่งคั่งไปด้วยผู้เดินทาง ที่เกิดการฝักใฝ่สถานที่ท่องเที่ยวลำปางและอยากจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ภายในสถานที่ท่องเที่ยวลำปางหลายหลากพื้นที่ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายในเมืองลำปางโดยตรงนั่นเอง
 
สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง
ทุกแหล่งท่องเที่ยวลำปาง จึงนำพาให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ได้เดินทางไปสัมผัส ก่อให้เกิดความสนุกสนานและความบันเทิงจนน่าประทับใจ ก่อกำเนิดให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสหรือพบเห็นมาก่อน โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวลำปางส่วนมาก จะมีลักษณะและอาณาบริเวณพร้อมทั้งบรรยากาศโดยมากที่ไม่เหมือนใครเสียเท่าไหร่นัก และนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเที่ยว เกิดความตรึงตาตรึงใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางโดยเฉพาะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างแดน พากันเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวลำปางใหญ่น้อย ที่นำพาให้นักท่องเที่ยวได้ไปพบกับสิ่งใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างจากสถานที่อื่น ๆ เหนือคำพูดใดๆ