ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต เป็นความเชื่อที่มีประชาชนทั่วไปในสมัยก่อนมักจะมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก คุณเคยคิดหรือเปล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางอย่างกับคุณ ซึ่งบางเรื่องราวไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่ก็เกิดจนได้ บางทีคนโบราณก็จะมีการโทษว่า คือเรื่องของเวรกกรรมที่ได้เคยทำมาในชาติก่อน จะส่งผลให้ชาตินี้มีแต่เรื่องดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายกันเลย แต่ว่าบางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าในดารทำดีหรือทำไม่ดี แต่คนชั่วก็กลับได้ดี หรืออาจเป็นเพราะความบังเอิญที่มีขึ้น

 

นับได้ว่า ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต โดยมาก คำสอนทางด้านทางพระพุทธศาสนาได้มีการสอนไว้ว่า สถานการณ์บนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดจากรรมลิขิต ซึ่งคนใดทำความดี และอยู่ในศีลธรรมก็จะส่งผมให้ได้ดี แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วก็จะทำให้ผลกรรมนั้นให้เดือดร้อนตามมาเช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้น เรื่อเกี่ยวกับพรหมลิขิตนั้นอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนว่าจะมีการพบเจอกับสิ่งใดมั่ง นั้นก็คือเรื่อง กฎแห่งกรรม ความเชื่อนี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางด้านความคิดเข้ากับเรื่องการกระทำที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ พร้อมกับมีความคาดหวังในอนาคต แต่ในระหว่างที่มีผลในอนาคตก็ยังไม่เกิด แต่บังเอิญเกิดสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแทรก ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นผลเสียกันเลย

 

เพราะฉะนั้น ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต มักจะมีความเชื่อกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเข้ากับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมา แต่ด้วยคนโบราณก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างแน่นอน และนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อ พร้อมกับความศรัทธาส่วนบุคคลที่มีต่อเรื่องพรหมลิขิต