คุณเองเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาในการใส่บาตรนั้น ทำไมถึงต้องใส่รองเท้า เพราะเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบโบร่ำโบราณที่เป็นข้อห้ามพร้อมกับเป็นข้อฝ่าฝืนในการใส่แล้วจะเกิดผลอย่างใดบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนกัน ทำให้บางคนอาจเกิดความคิดว่าทำไมเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางประชาชน แต่มิได้มีการปรุงอาหารเอง เนื่องจากจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวข้องพระธรรม คำสั่งสอนให้กับประชาชน  พร้อมทั้งทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการดำรงชีวิตกับการใส่บาตรภายในทุกวัน

 
ใส่บาตร
นับได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งคือเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการตักบาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระภิกษุนั่นเอง ถือว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเช่นกัน ในกรณีที่มีการบิณฑบาตภายในพื้นที่ที่กันดาน ที่มีทางเดินแต่เป็นก้อนกรวดพื้นไม่เรียบ เป็นเหตุให้ในการบิณฑบาตรก็ต้องเจ็บเท้าเช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นบางคนก็เกิดความเชื่อเรื่องการสวมรองเท้า แต่ด้วยสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกันออกไป เป็นเหตุให้มีผู้คนใส่รองเท้าเช่นกัน  แต่ไม่ว่าอย่างใดก็ตาม ชาวพุทธเวลาในการจะบิณฑบาต ก็ควรนำอาหารหรือว่ายารักษามากมาย นำมาถวาย
 
เพราะเช่นนั้นความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตรนั้น ก็ต้องขึ้นกับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนโบราณย่อมที่จะมีการถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างแน่นอน เนื่องจากนั่นคือความเชื่อของกลุ่มคนเหล่านี้กันนั่นเอง ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร พร้อมกับนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่อาจปฏิบัติได้